Onderkelderen
Extra bijgebouwen is vaak niet toegestaan of gaat ten koste van de oppervlakte van de tuin. Verhuizen is kostbaar, en ook een nieuw huis moet vaak aangepast worden om aan de gestelde eisen en wensen te voldoen. Een oplossing kan zijn het onderkelderen van uw eigen huis. Dit levert veel nieuwe woonruimte op en het gaat niet ten koste van de vrije ruimte rondom het huis. Wij hebben ons in dit soort projecten verdiept, en samen met een architect en een constructeur zijn inmiddels al diverse onderkelderingen gerealiseerd. Wij hebben hierin de nodige kennis en ervaring.

Onderkelderen? …Plan van aanpak…
Als eerste zal een schetsplan gemaakt worden, waarna wij ook voor u de tekeningen en constructieberekeningen kunnen verzorgen. Aansluitend volgt de prijsvorming uitgevoerd in de vorm van een open begroting. U kunt er voor kiezen de onderkeldering geheel door ons te laten afbouwen of alleen casco te laten plaatsen, alles in goed overleg.

Bij risicovollere verbouwingen sluiten wij bovenop onze reeds bestaande CAR-verzekering een extra CAR-verzekering af, afhankelijk van de omvang van het project.

Voordat de werkzaamheden starten, laten wij door een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau een nulmetingrapport maken. Dit is een rapport met foto’s van de bestaande bouw met eventuele bestaande scheuren e.d. waarbij referentiepunten worden getoond en omschreven. Deze foto’s worden over het algemeen in kleur genomen en d.m.v. pijlen worden eventuele scheuren e.d. duidelijk in kaart gebracht. Dit voorkomt latere discussies. Ook bij uw buren zal een dergelijk onderzoek met rapportage worden verricht.

Hoe goed alles ook zal worden voorbereid, in de praktijk pakken zaken soms anders uit dan verwacht. Daarom werken wij, met name in de beginfase, zeer intensief samen met de constructeur en opdrachtgever. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk een kelder te maken. Dit heeft o.a. te maken met het grondwaterpeil grondsoort, bereikbaarheid en grote wat zich wel uit in de prijs.

Let op!
Bij het onderkelderen kunnen nadien wat zettingscheurtjes ontstaan, dit i.v.m. het ondergraven van de bestaande fundering. Dit ondergraven gebeurt uiteraard zeer zorgvuldig en gefaseerd.

Foto’s van voor en na het onderkelderen

Previous slide
Next slide